4 tips voor een veilig evenement

Feest

Een concert in een groot stadion. Een festival. Een openluchttheater. Evenementen komen in vele gedaanten voor. Hartstikke leuk. Niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de mensen die het organiseren. Behoor jij tot deze laatste groep? Dan wil je alles natuurlijk zo waterdicht mogelijk regelen. Je wilt niet aan het toeval overlaten. Zeker wanneer het om de gezondheid en veiligheid van de mensen gaat. In deze blog geven de specialisten van Webo Verhuur jou een aantal tips.

1. Crowd Management

Jouw eerste verantwoordelijkheid als organisator ligt bij de gasten. Zij moeten ten alle tijden veilig zijn. Hiertoe moet je een plan van aanpak schrijven. Noteer allereerst van iedere medewerker of vrijwilliger welke rol hij of zij heeft en welke taken daarbij horen. Overleg vervolgens met andere partijen hoe jullie de bescherming van de bezoekers het beste kunnen vormgeven. Bepaal tenslotte de risico’s en werk in een plan uit.

2. Gebruik van hekken

Veel evenementen maken gebruik van dranghekken. Niet zo vreemd, want ze kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kun je het gedrag van de massa ermee beïnvloeden, de drukte op bepaalde gebieden temperen en mensen beschermen voor de nodige gevaren. Welk type je het beste kunt gebruiken is van verschillende zaken afhankelijk. Denk hierbij aan het doel van zo’n hek, de manier van plaatsen, de ondergrond, het weer en de bezoekers.

3. Brandveiligheid

Paniek. Verstikking. Wonden. Niets is – bij grote groepen mensen – zo gevaarlijk als vuur. Het is dan ook jouw taak als organisator om het risico erop zoveel mogelijk weg te nemen. Daarnaast moet je er altijd goed op voorbereid zijn. Zorg voor voldoende blusmateriaal en een goed protocol om mensen veilig weg te leiden.

4. Geluidsoverlast

Omringende gebieden hebben vaak te maken met geluidsoverlast. Wanneer dit niet te vaak voorkomt, zullen ze er geen probleem van maken. Het valt namelijk niet helemaal te voorkomen. Wel moet je er als organisator rekening mee houden. Gemeenten kunnen je er namelijk voor beboeten. Zoek uit hoeveel decibel je maximaal mag genereren. Voorkom daarnaast dat bezoekers er blijvende schade aan overhouden. Zo houd je het feestje leuk.